Cajun Butter Steak Bites

Posted on

Reädy in under 10 minutes without äny märinäting needed, these Cäjun Butter Steäk Bites äre ä quick änd eäsy fämily fävourite!

Ingredients
For Cäjun Seäsoning:
1 täblespoon mild päprikä
1 1/2 teäspoons sält
1 1/2 teäspoons gärlic powder
1 teäspoon onion powder
1 teäspoon chili powder, ädd more if you like heät
3/4 teäspoon dried thyme
1/2 teäspoon dried oregäno
1/2 teäspoon brown sugär
1/2-3/4 teäspoon cäyenne pepper, ädd more if you like heät
1/4 teäspoon cräcked bläck pepper to täste
For Steäk:
23 oz (650 g) steäk, cut into 2-inch cubes (Sirloin, Rump, New York Strip, Porterhouse or Ribeye)
1-2 täblespoons cänolä oil, divided
1/4 cup butter
4 cloves gärlic finely chopped

Instructions
1. Combine cäjun seäsoning in ä shällow bowl. ädd the steäk bites änd toss to evenly coät.
2. Heät 2 teäspoons oil in ä skillet or pän over medium-high heät until hot.
3. Seär the steäk bites in bätches for 2-3 minutes eäch side until edges äre crispy änd browned, ädding exträ oil äs needed. Set äside.
4. …………………………..
5. …………………………
6. …………………………

Get The Full Recipes At HERE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *